TABELA PODATKOWA OD 01.01.2022

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do 120 000zł. 12%
ponad 120 000 zł. 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł
54321
(0 votes. Average 0 of 5)