Oferta

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE

 • doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej,
  oraz dla osób fizycznych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych
 • sporządzanie wniosków w zakresie zwrotu VAT dla osób fizycznych za zakup materiałów budowlanych
 • reprezentowanie podatnika przed urzędem skarbowym i ZUS
 • prowadzenie rozliczeń ZUS, sporządzanie deklaracji w tym zakresie
 • sporządzanie listy płac i wszelkich dokumentów rozliczających pracowników z urzędem skarbowym
 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych

ZAprszamy do KONTAKTU