WAŻNE LIMITY NA 2020 i 2021 ROK

w euro

 w złotych na 2020

w złotych na 2021

Wartość sprzedaży  uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT

200 000 200 000
Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) uprawniająca do statusu małego podatnika VAT

1 200 000

5 248 000 5 418 000
Kwota prowizji (wraz z kwotą podatku) uprawniająca do statusu małego podatnika

45 000

197 000 203 000
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

2020r   250 000

2021r  2 000 000

1 093 350

9 030 600
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opłacania ryczałtu kwartalnie

2020r  25 000

2021r 200 000

109 335 903 060
Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 2 000 000

8 746 800 9 030 600
Wartość środków trwałych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

219 000

226 000

Wartość sprzedaży (wraz z kwota podatku) uprawniająca do statusu

małego podatnika w PIT i CIT

 

     2 000 000

 8 747 000      9 031 000
54321
(0 votes. Average 0 of 5)