WAŻNE LIMITY NA 2021 i 2022 ROK

w euro

 w złotych na 2021

w złotych na 2022

Wartość sprzedaży  uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT

200 000 200 000
Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) uprawniająca do statusu małego podatnika VAT

1 200 000

5 418 000 5 513 000
Kwota prowizji (wraz z kwotą podatku) uprawniająca do statusu małego podatnika

45 000

203 000 207 000
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

2 000 000

9 030 600

9 188 200
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opłacania ryczałtu kwartalnie

 200 000

903 060 918 820
Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 2 000 000

9 030 600 9 188 200
Wartość środków trwałych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

226 000

230 000

Wartość sprzedaży (wraz z kwota podatku) uprawniająca do statusu

małego podatnika w PIT i CIT

       2 000 000

       9 031 000        9 188 000
54321
(0 votes. Average 0 of 5)