Fundusz świadczeń socjalnych - 01.08.2019-31.12.2019

Odpisy obowiązkowe w 2019r:
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy  1271,21 zł.
na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 1694,95 zł.
na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki 169,50 zł.
na jednego pracownika młodocianego w II roku nauki 203,39 zł.
na jednego pracownika młodocianego w III roku nauki 237,29 zł.
na jednego pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym 211,87 zł.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)