Fundusz świadczeń socjalnych - 2020 i 2021 r.

Odpisy obowiązkowe w 2020 i 2021r:
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy  1550,26 zł.
na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 2067,01 zł.
na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki 206,70 zł.
na jednego pracownika młodocianego w II roku nauki 248,04 zł.
na jednego pracownika młodocianego w III roku nauki 289,38 zł.
na jednego pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym 258,38 zł.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)