WAŻNE LIMITY NA 2019 i 2020 ROK

w euro

 w złotych na 2019

w złotych na 2020

Wartość sprzedaży  uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT

200 000 200 000
Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) uprawniająca do statusu małego podatnika VAT

1 200 000

5 135 000 5 248 000
Kwota prowizji (wraz z kwotą podatku) uprawniająca do statusu małego podatnika

45 000

193 000 197 000
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

2019r 250 000

2020r 250 000

1 069 875

1 093 350
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opłacania ryczałtu kwartalnie

25 000

106 987,50 109 335
Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

2019r 2 000 000

2020r 2 000 000

8 559 000 8 746 000
Wartość środków trwałych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

214 000

219 000

Wartość sprzedaży uprawniająca do statusu małego podatnik

w PIT i w CIT

2019r 1 200 000

2020r 2 000 000

5 135 000         8 747 000
54321
(0 votes. Average 0 of 5)